Tevékenységi kör

A társaság fő tervezési szakterületei:

  • vízkezelő és szennyvíztisztító telepek,
  • regionális ivóvízellátó és szennyvízelvezető rendszerek,
  • vízellátó, szennyvíz- és csapadékvíz elvezető hálózatok,
  • ipari vízellátás, ipari szennyvízkezelés,
  • illetve a fentieket kiegészítő vízügyi automatizálás, víziközműrendszerek irányítástechnikai tervezése, villamos energia ellátás, villamos berendezések.

E szakterületeken szakértői tevékenység, szakvélemények készítése, állapot-felvételek, megvalósíthatósági tanulmányok, döntés-előkészítési anyagok, engedélyezési tervek, verseny-pályázati kiírások, kiviteli tervek (önállóan, vagy fővállalkozási megbízás keretein belül) készítése, üzembe helyezési eljárások szervezése és irányítása, vízügyi építési műszaki ellenőri és tervellenőri feladatok ellátása.