Nagyvárosi kommunális szennyvíztisztító telepek és csatornázás

Budai Duna-parti főgyűjtő

Ország Magyarország
Időszak 2010-2011 folyamatban
Megbízó

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Kovácsvölgyi József

Az elvégzett tervezői szolgáltatások

Budai Duna-parti főgyűjtővel kapcsolatos kiegészítő fejlesztési munkák vízjogi létesítési engedélyezési tervei – 10 beavatkozási helyszín

Budai-főgyűjtő üzembe helyezéséhez

Ország Magyarország
Időszak 2009-2010
Megbízó Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Az elvégzett tervezői szolgáltatások Zsigmond téri átemelő gépészeti átalakítása; Budai-főgyűjtő hidraulikai felülvizsgálata; Hamzsabégi úti csapadékvíz átemelő telep tanulmánya

Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep

Ország Magyarország
Időszak 2005-2010
Megbízó

Hídépítő Zrt.-Alterra Kft.

Tátrai Alfréd

 

Degrémont SA-OTV France

Kemény István

 

(Fővárosi Önkormányzat Sass Katalin)

Az elvégzett tervezői szolgáltatások
  • Ajánlati terv; engedélyezési tervek
  • Építőmesteri munkák kiviteli terve
  • ATEX robbanásveszélyes területek besorolása; tűz-, munkavédelmi feladatok; technológiai gépészeti vezértervek felülvizsgálata, jóváhagyása
  • 1,633 millió Leé; 350/900.000 m3/d; KOI = 155.000 kg/d;

BOI5 = 98.000 kg/d; LA = 60.000 kg/d; NH4-N = 11.000 kg/d

P = 3.000 kg/d

  • Eleveniszapos biológiai tisztítás, részleges tápanyag eltávolítással, anaerob iszapkezeléssel, biogáz hasznosítással, teljes körű lefedés, szagtalanítás. Degrémont-OTV technológia

Építészet, szerkezet, udvartér, villamos installáció, épületgépészet, öntöző, talajvízszint süllyesztő kutak gépészettel. 7 ha beépített terület

Északpesti Szennyvíztisztító Telep

Ország Magyarország
Időszak 2005-2008/9
Megbízó

Passavant-Roediger GmbH- Strabag Rt.

Elmar Henzen

Az elvégzett tervezői szolgáltatások

Ajánlati, engedélyezési kiviteli, üzembe helyezési tervek

Technológiai adatok

Kezelendő szárazanyag

72 t/d

Biogáz mennyisége

750-1.020 Nm3/h

Műszaki jellemzők

Anaerob iszapkezelés - 2x12.000 m3-es rothasztók, biogáz hasznosítás, segédüzemek.

PRA technológia

Szegedi Szennyvíztisztító Telep

Ország Magyarország
Időszak 2004-2008
Megbízó

Strabag Rt. - Passavant-Roediger GmbH

Márkus György

Az elvégzett tervezői szolgáltatások

Ajánlati, engedélyezési, kiviteli, üzembe helyezési tervek

Technológiai adatok

230.000 lé 60.000 m3/d

KOI        30.000 kg/d

BOI5     13.800 kg/d

LA         15.960 kg/d

TKN      2.506 kg/d

Ptot           498 kg/d

Műszaki jellemzők

Eleveniszapos biológiai szennyvíztisztítás tápanyag eltávolítással, anaerob iszapkezelés, biogáz hasznosítás, segédüzemek.

PRA technológia

Délpesti Szennyvíztisztító Telep

Ország Magyarország
Időszak 2004
Megbízó

Fővárosi Csatornázási Művek Rt.

Kovácsvölgyi József

Az elvégzett tervezői szolgáltatások

KIOP pályázat, elvi vízjogi engedélyezési terv, megvalósíthatósági tanulmányterv

Technológiai adatok

Anaerob iszapkezelés (mezofil és termofil rothasztás) fejlesztése

Mülheim an der Ruhr Hulladékkezelő telep

Ország Magyarország
Időszak 2001-2002
Megbízó

BHU – MAT (MEG Mülheim SUTCO)

Horst Gesell

Az elvégzett tervezői szolgáltatások

Tanulmányterv, általános terv

Technológiai adatok

Szerves hulladék mennyisége:  22.000 t/év

Biogáz mennyisége:  2.256 t/év

Komposzt mennyisége:  8.909 t/év

Műszaki jellemzők

Háztartási szerves hulladék, ételhulladék és termékmaradék kezelése és hasznosítása nedves feltárással.

MAT technológia

Délpesti Szennyvíztelep Iszapkezelés

Ország Magyarország
Időszak 2000-2001
Megbízó

Philipp Müller GmbH-Hídépítő Rt.

(Fővárosi Csatornázási Művek Rt.

Kovácsvölgyi József

Az elvégzett tervezői szolgáltatások

Ajánlati terv, kiviteli, üzembe helyezési terv

Technológiai adatok

80000 m3/d kapacitású telep iszapkezelése,

biogáz hasznosítás

záporvíz előkezelés

Műszaki jellemzők

Iszapsűrítők:

ø 23 m + 2x ø 18 m,

3 centrifuga,

24 szivattyú,

494 kW elektromos és 748 kW termikus teljesítményű gázmotor,

3 600 m3 kapacitású záporvíz medence.

Philipp Müller technológia

Északpesti Szennyvíztelep, szennyvízvonal

Ország Magyarország
Időszak 2000-2001
Megbízó

Degrémont S.A.

Kemény István

Az elvégzett tervezői szolgáltatások

Vezérterv, általános terv a Degrémont Inc. részére

Technológiai adatok

Intenzív előülepítés

Q = 200.000 m3/d

LEÉ = 775.000 

Műszaki jellemzők

Sedipac/Densadeg műtárgy: 4xø 15 m, kiegészítve koagulálás flokulálás későbbi lehetőségével, ülepítő kamrákkal, kotróval
szivattyútelep (16 db szivattyú).

Degrémont technológia

Délpesti Szennyvíztelep, Szennyvízvonal

Ország Magyarország
Időszak 1998-1999
Megbízó

Philipp Müller GmbH-Hídépítő Rt.

Az elvégzett tervezői szolgáltatások

Ajánlati terv, kiviteli, üzembe helyezési terv

Technológiai adatok

Q= 80.000 /
120.000 m3/d

LEÉ= 400.000/

600.000

C, N és P eltávolítás

Eleveniszapos tisztítás, biológiai szűréssel kiegészítve

Műszaki jellemzők

Előmechanikai kezelés,

3 biológiai vonal: előülepítők, anoxikus és aerob medencék, utóülepítés;

Biofor típusú

10 db N-C-P szűrő,

6 db N-C-P szűrő.

Philipp Müller technológia